Disclaimer

Het kan zijn dat de informatie op Oceanie.nl niet overeenkomt met de werkelijkheid. Dit kan onder andere een gevolg zijn van veranderingen op websites, misinterpretaties of van het feit dat de door Oceanie.nl verschafte informatie gevoelig is voor verandering.

Oceanie.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van of vertrouwen op de namens haar verschafte informatie en/of door het op enige andere wijze gebruik maken van de website.

Oceanie.nl verkoopt geen producten/diensten die eigendom zijn van Oceanie.nl. De verantwoordelijkheden, aansprakelijkheden, rechten en plichten die ontstaan bij de overeenkomsten tussen vragers en bieders liggen derhalve niet bij Oceanie.nl.

Oceanie.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan door het niet, of niet tijdig, leveren van goederen en/of diensten dan wel het leveren van goederen en/of diensten die gebrekkig zijn, door partijen die op of via Oceanie.nl vermeld worden, of schade ontstaan als gevolg van andere oorzaken die verband houden met het gebruik van Oceanie.nl.